Impresszum

Jogi imresszum

 

 1. Jogi nyilatkozat a weboldal használatára vonatkozóan

 

Üdvözöljük a MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „MAHART Zrt.”) weboldalán. A weboldal célja, hogy az Ön számára is kielégítő tájékoztatást nyújtson a MAHART Zrt. által a magyarországi nyaralóhajózás keretében elérhető szolgáltatásokról, valamint hogy Ön gyorsan és könnyedén nyaralóhajót foglalhasson.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal megnyitásával, illetve a weboldalon található tartalom böngészésével Ön automatikusan – korlátozás és fenntartás nélkül – elfogadja és köteles betartani a jelen feltételeket, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa át az alábbiakat, különösen a felelősségünk kizárására, korlátozására vonatkozó rendelkezéseket.

 

Amennyiben nem ért egyet az alábbi feltételekkel, kérjük, hagyjon fel a weboldal böngészésével!

 

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a jelen feltételek módosulhatnak. A hivatkozott feltételek módosítására az esetek nagyobb részében a megváltozott jogszabályokra tekintettel kerül sor, ezért kérjük, hogy a weboldalunkon történő böngészés megkezdése előtt mindig olvassa el a jelen feltételeket.

 

Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek valamely rendelkezésével kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hogy az info@nyaralohajozas.hu címen jelezze, és igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül választ adni a kérdéseire.

 

1.) A weboldal szerkesztője

 

A jelen weboldal szerkesztője, valamint a weboldal és az itt megtalálható valamennyi szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra stb. kizárólagos tulajdonosa a MAHART Zrt.

 

A MAHART Zrt. cégadatai:

 • Székhely: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.
 • Cégjegyzékszám: 01 10 040095
 • Adószám: 10008999-2-43
 • Képviselő: Sztilkovics Szávó vezérigazgató

A MAHART Zrt.-vel kapcsolatos egyéb információs adatot a „Kapcsolat” menüpontban találhat.

 

2.) Felhasználó

 

Ön elismeri, hogy rendelkezik a weboldal használatához szükséges megfelelő kompetenciával és szakértelemmel.

 

Ön elismeri, hogy a weboldalra történt belépést megelőzően meggyőződött arról, hogy a weboldal vírustól mentes, az működőképes állapotban van. Kifejezetten kizárjuk a vírusok és az egyéb kalózprogramok által okozott károkért való felelősségünket.

 

A MAHART Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

 

3.) Elérhető információk és adatok

 

A weboldalt azért hoztuk létre, hogy Ön számára információval szolgáljunk a MAHART Zrt. által a magyarországi nyaralóhajózás keretében nyújtott szolgáltatásokról.

 

4.) A weboldal adatainak felhasználása

 

Mi minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a weboldalon található információ a feltöltés időpontjában pontos legyen, ennek ellenére sem kifejezetten, sem ráutaló magatartással nem vállalunk felelősséget a weboldalon található információkért és kifejezetten fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a hivatkozott információkat teljesen, részben megváltoztassuk, megszüntessük. Továbbá fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az Ön weboldalunkhoz való hozzáférési jogát bármikor előzetes értesítés és indokolás nélkül megszüntessük.

 

A fentiek miatt kiemeljük, hogy a weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés az Ön saját felelőssége.

 

5.) Tartalom használata, szerzői jogok

 

A weboldalon megtalálható valamennyi szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra stb. kizárólagos tulajdonosa a MAHART Zrt.

 

A weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult annak közzétételére, többszörösítésére, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

A fentiekben részletezett feltételektől eltérő vagy azokat sértő használattal szemben szerzői jogi, polgári jogi és büntető jogi eszközökkel lépünk fel.

 

6.) A „MAHART” elnevezés és a logó

 

A MAHART Zrt. előzetes írásos beleegyezése hiányában kifejezett tilos a „MAHART Zrt” és a www.nyaralohajozas.hu elnevezések, valamint a MAHART és a „Nyaralóhajózás Magyarországon” hivatalos márkajelzéseinek használata mind önállóan, mind más nevekkel kombinálva. A hivatalos elnevezés és a logó jogi védettséget élveznek.

 

A jelen pontban foglaltaktól eltérő használat esetén a MAHART Zrt. az 5. pontban hivatkozott eljárásokat indítja meg.

 

7.) Linkek

 

Kizárólag a MAHART Zrt. előzetes írásos beleegyezésével készíthető a www.nyaralohajozas.hu címre utaló link.

 

A weboldalunkon található és más weboldalra mutató link nem jelenti a fenti beleegyezés megadását.

 

Harmadik személy oldalán található és a MAHART Zrt. weboldalra mutató linkért, azt ott található véleményekért, javaslatokért, információkért a MAHART Zrt. nem felelős. A MAHART Zrt. kifejezetten kizárja a felelősségét az ilyen harmadik személy oldalán található információkért, és az azzal való kapcsolatért.

 

 

 1. A foglalás általános szerződési feltételei

 

Kérjük valamennyi foglalása előtt figyelmesen olvassa el a foglalásra vonatkozó jelen általános szerződési feltételeket!

 

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a foglalásra vonatkozó jelen általános szerződési feltételek módosulhatnak. A hivatkozott feltételek módosítására az esetek nagyobb részében a megváltozott jogszabályokra tekintettel kerül sor, ezért kérjük, hogy minden megrendelés előtt olvassa el a jelen szerződési feltételeket.

 

1.) A Szolgáltatóra vonatkozó adatok:

 

A Szolgáltató azon személy, akivel Ön szerződést kíván kötni a foglalás megküldésével:

 

MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.

Cégjegyzékszám: 01 10 040095

Adószám: 10008999-2-43

Képviseli: Sztilkovics Szávó vezérigazgató

E-mail cím: info@nyaralohajozas.hu

Honlap: www.nyaralohajozas.hu

Nyaralóhajózás ügyfélkapcsolati vezető telefonos elérhetősége: 0036-70-770-0495 (H-P, 9-18 óra között)

 

2.) A foglalás menete:

 

2.1.) Foglalás e-mailen

Tájékoztatjuk, hogy Ön az foglalas@mahart.hu e-mail címre elküldött ajánlatkéréssel is elindíthatja foglalását (ajánlatkérését).

 

Ahhoz, hogy munkatársunk az foglaláshoz szükséges ajánlatot az Ön részére megküldhesse, az Ön ajánlatkérésének legalább tartalmaznia kell az utasok számát, a foglalási (hajóbérlési) időszakot és az esetleges extrákat. Ha a részünkre e-mailben megküldött ajánlatkérés nem tartalmaz minden szükséges adatot, úgy az ajánlat elkészítése érdekében ügyfélkapcsolati munkatársunk haladéktalanul (de legkésőbb 24 órán belül) felveszi Önnel a kapcsolatot adategyeztetés céljából.

 

Ügyfélkapcsolati munkatársunk az ajánlat elkészítéséhez szükséges minden adatot tartalmazó ajánlatkérését követő legkésőbb 48 órán belül az ajánlat megküldésével elektronikus úton (e-mailen) az Ön ajánlatkérést visszaigazolja.

 

Amennyiben az Ön által megadott időszakra vonatkozóan szabad nyaralóhajóval nem rendelkezünk, úgy munkatársunk haladéktalanul felveszi Önnel a kapcsolatot új időpont kiválasztása céljából.

 

Amennyiben az Ön által megadott időszakra vonatkozóan a foglalásnak nincs akadálya, ügyfélkapcsolati munkatársunk a visszaigazolással együtt megküldi Önnek az ajánlatot, valamint foglalási rendszerben az Ön ajánlatkérését rögzíti.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a visszaigazolással és az ajánlat megküldésével a szerződés még nem jön létre!

 

Az ajánlat tartalmazza a végleges árajánlatot, az előleg összegét, a fizetésre vonatkozó információkat (ideértve a határidőket is). Ezen felül ügyfélkapcsolati munkatársunk az ajánlattal egyidejűleg megküldeni Önnek a szolgáltatásra vonatkozó katalógust és a foglalási adatlapot is, amelyet – az ajánlat elfogadása esetén – Ön köteles kitölteni és részünkre visszaküldeni.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ajánlat 7 napig érvényes. Ön az ajánlatot az előleg megfizetésével fogadhatja el. Amennyiben az előleget az ajánlat megküldésétől számított 7 napon belül nem fizeti meg, úgy ajánlatkérését rendszerünkből töröljük.

 

A szerződés akkor jön létre, amikor Ön az előleg megfizetésével ajánlatunkat elfogadta és ezt a MAHART Zrt. az Ön részére elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolta. Az előleg megfizetéséről előlegszámlát állítunk ki, amit elektronikus úton (e-mailben) meg is küldünk Önnek.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ajánlatunk a pillanatnyi foglaltság alapján készül, az az előfoglalási kedvezmények és a szabad kapacitás erejéig érvényes. Feltételes ajánlatunk ekként kifejezetten nem minősül – még annak elfogadása esetén sem – szerződést létrehozó, vagy kötelező szerződéskötési kényszert jelentő ajánlatnak. Tekintettel arra, hogy mire visszajelzést kapunk Öntől, egyes hajók vagy időszakok elkelhetnek vagy már most várólistásak, idővel a kedvezményes áruk is változhat. Várólista alapján már más ügyfél opciója futhat a hajón, vagyis amennyiben harmadik személytől az ajánlatunk elfogadása Önt megelőzően érkezik hozzánk, az Ön foglalását (ajánlatunkra való visszajelzését) csak akkor tudjuk fogadni, amennyiben a harmadik személyt megillető opció foglalás nélkül szűnik meg, vagyis a harmadik személy a megadott határidőben az előleg összegét nem fizeti meg. Amennyiben ilyen helyzet áll elő, munkatársunk mihamarabb felveszi Önnel a kapcsolatot.

 

A nyaralóhajó bérlésére vonatkozó szerződés (foglalás) társaságunk és Ön között az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén jön létre:

 • ajánlatunk elfogadása/megerősítése Ön által,
 • társaságunk visszaigazolása az Ön által választott időpontok elérhetősége vonatkozásában,
 • előleg összegének megfizetése,
 • az ajánlat mellékletét képező adatkezelési tájékoztató aláírt és szkennelt példányának visszajuttatása az ajánlatunk elfogadásával egyidejűleg,
 • társaságunk általános bérleti feltételeinek a kifejezett elfogadása.

 

2.2.) Foglalás telefonon

 

Telefonos foglalás (ajánlatkérés) esetén ügyfélkapcsolati munkatársunk rögzíti az ön elektronikus levelezési címét (e-mail cím) és azokat az adatokat, amelyek az ajánlat elkészítéséhez elengedhetetlenek [utasok száma, foglalási (hajóbérlési) időszak, esetleges extrák].

 

Munkatársunk az Ön ajánlatkérésének rögzítését követő legkésőbb 48 órán belül az ajánlat megküldésével elektronikus úton (e-mailen) az Ön ajánlatkérését visszaigazolja.

 

Ezt követően társaságunk a 2.1.) pontban foglaltak szerint jár el, a továbbiakban a foglalás menete megegyezik a 2.1.) pontban leírtakkal. Erre tekintettel kérjük, hogy a 2.1.) pontban foglaltakat elolvasni szíveskedjen!

 

2.3.) Foglalás postai úton

 

Postai úton érkezett, papíralapú foglalás (ajánlatkérés) esetén ahhoz, hogy munkatársunk az foglaláshoz szükséges ajánlatot az Ön részére megküldhesse, az Ön ajánlatkérésének legalább tartalmaznia kell az Ön elektronikus levelezési címét, telefonszámát, az utasok számát, a foglalási (hajóbérlési) időszakot és az esetleges extrákat.

 

Ha a részünkre postai úton megküldött ajánlatkérés nem tartalmaz minden szükséges adatot, úgy az ajánlat elkészítése érdekében ügyfélkapcsolati munkatársunk haladéktalanul (de legkésőbb 24 órán belül) telefonon vagy elektronikus úton (e-mailben) felveszi Önnel a kapcsolatot adategyeztetés céljából. Amennyiben az Ön ajánlatkérése sem e-mail címet, sem telefonszámot nem tartalmaz, úgy sajnálatos módon az ajánlat megküldése nem áll módunkban. Ebben az esetben kérjük, hogy válasszon más foglalási módot!

 

Munkatársunk az ajánlat elkészítésére alkalmas ajánlatkérésének rögzítését követő legkésőbb 48 órán belül az ajánlat megküldésével elektronikus úton (e-mailen) az Ön ajánlatkérését visszaigazolja.

 

Ezt követően társaságunk a 2.1.) pontban foglaltak szerint jár el, a továbbiakban a foglalás menete megegyezik a 2.1.) pontban leírtakkal. Erre tekintettel kérjük, hogy a 2.1.) pontban foglaltakat elolvasni szíveskedjen!

 

2.4.) Foglalás a MAHART partnerén keresztül


Ha a foglalást a MAHART szerződéses partnerén keresztül rendezi, akkor az ajánlat megadásához szükséges összes adatot a partner azonnal továbbítja a MAHART-nak - az Ön adataival együtt.

Ügyfélszolgálati munkatársunkat automatikusan értesítjük a MAHART partner által rögzített adatokról, amelyek alapján az ajánlatát elektronikus úton (e-mailen keresztül) megtesszük és elküldjük Önnek, és ezzel ellenőrizzük és regisztráljuk ajánlatkérésünket. a foglalási rendszerben.

 

3.) Panaszkezelés:

 

Amennyiben bármilyen panasza van a szolgáltatással kapcsoltban, kifogásait a MAHART Zrt. fent megjelölt székhelyére vagy az foglalas@mahart.hu e-mail címe történő megküldéssel írásban közölheti.

 

Tájékoztatjuk, hogy panaszát a báziskikötőn tartózkodó ügyfélkapcsolati munkatársunkkal személyesen szóban is közölheti, aki a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.  Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a munkatársunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja Önnek.

 

Tájékoztatjuk, hogy panaszát a 0036-70-770-0495 telefonszámon minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 9-18 óra között is közölheti. A telefonon közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítóval látjuk el. Munkatársunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a panasz kivizsgálásának eredményével egyidejűleg megküldjük Önnek.

 

Panaszát – a személyesen szóban közölt és azonnal kivizsgálható panasz kivételével – 30 napon belül kivizsgáljuk, és a vizsgálat eredményéről – a hivatkozott határidőn belül – elektronikus levében tájékoztatjuk.

 

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói jogvita rendezése érdekében Önnek joga van a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A testületek listáját megtalálhatják a www.bekeltet.hu weboldalon.

 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31